Projekty i pomiary sieci

Na potrzeby naszych instalacji projektujemy rozwiązania sieci miedzianych i światłowodwych i bezprzewodowych. Dbamy o bieżącą funkcjonalość i skalowalność sieci, projekty wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami, adekwatnie do potrzeb i standardów Klienta.
Oferujemy zarówno koncepcje rozwiązań jak i projekty wykonawcze czy dokumentację powykonawczą wszystkich realizowanych branż.
Wykonujemy pomiary certyfikacyjne i serwisowe sieci miedzianych i światłowodowych, pomiary i odbiory w zakresie sieci bezprzewodowych
Mierzymy instalacje miedziane do kategorii 6A [klasa EA wg ISO] ekranowane i nieekranowane. Wykonujemy pomiary reflektometryczne, tłumiennościowe i certyfikacyjne włókien światłowodowych, jedno i wielomodowych. Nasze urządzenia posiadają aktualną kalibrację. Na życzenie wykonujemy też pomiary ochronne instalacji elektrycznych, oraz pomiary oświetlenia. Badamy też propagację i zakłócenia w sieciach bezprzewodowych za pomocą własnego sprzętu Ekhau sidekick.

Jak mierzymy?

W trakcie pomiaru na bieżąco określamy zgodność z wymogami, normą oraz ewentualne błędy, pomagamy też w ich usunięciu. Jeśli wymagane jest wyłącznie określenie zgodności z specyfikacją wykonujemy pomiar i protokół. Na życzenie drukujemy protokół w miejscu wykonywania pomiaru.

Cel Pomiarów

Mierzymy aby potwierdzić zgodność okablowania z wymaganiami sieci, oraz obowiązującymi normami. Testujemy by zdiagnozować uszkodzenia, pogorszenie, przerwy w transmisji i pomóc je wyeliminować. Przyczyną wadliwej pracy sieci jest utrata parametrów kanału transmisyjnego. Jest to spowodowane złym wykonaniem połączeń, starzeniem się nośnika i elementów złącznych lub też uszkodzeniami mechanicznymi. W sieciach bezprzewodowych dochodzą do tego jeszcze zmiany ustawienia anten na skutek działania czynników atmosferycznych, zmiany związane z wpływem zabudowy i zakłóceń elektromagnetycznych w obszarze.

Kiedy mierzyć?

Instalacje mierzymy przed oddaniem do użytkowania, dla działających co 5 lat, oraz w razie zaobserwowania niepokojących objawów pracy sieci.